+359888641125

julian_paliov@abv.bg

Понеделник – Петък 9:00- 18:00

Какъв е процесът на изготвяне на оценка?

ПАЗАРНА ОЦЕНКА от независим оценител

Как протича огледът на обекта, който ще бъде оценяван?
Каква е цената на оценката?

ЗА ФИРМАТА И МЕН

Опит, Качество и Стойност.

Юлиян Пальов, дипломиран инженер геодезист и съдебнотехнически експерт по списъка на СГС и СОС, Вещо лице. Управител на фирма КОГИС ЕООД. Предоставя: геодезически дейности и услуги, създаване и промяна на кадастър, проектиране, изработване на подробни устройствени планове и промяна на подробни устройствени планове, консултантски услуги.

  •  изработване на количествени и стойностни сметки
  • оценка на недвижими имоти и земеделски земи
  • изработване на инвестиционни проекти за изграждане на сгради