Издаване на скици и схеми

За повече информация относно срокове и цени се сържете с нас.

Издаване на скици и схеми на територията на цялата страна без да е необходимо да ходите до Агенция по геодезия, картография и кадастър и нейните служби. По този начин Вие не губите време в чакане на опашки и обикаляне от гише на гише.