Какво представлява схемата?

След влизането в сила на кадастралната карта за всяка територия, всички жилищни апартаменти, гаражи, търговски обекти и др. се отразяват като самостоятелните обекти на собственост в сгради. Така те получават уникален идентификационен номер – идентификатор. 

Схема на самостоятелен обект в сграда – какво съдържа:

Схема на самостоятелен обект в сграда се издава от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. В нея са описани:

– идентификатор на обекта – уникален номер;

– заповед, съгласно която е одобрена съответната кадастрална карта;

– адрес на обекта;

– предназначение на обекта – жилище, апартамент, гараж, търговки обект и т.н. ;

– площ на обекта, съгласно документ за собственост;

– прилежащи части към обекта – мазета, тавани, паркоместа и др.;

– съседи;

– данни за собственици и документите, удостоверяващи правото на собственост.

Издаване на схема на самостоятелен обект в сграда:

За да получите този документ е необходимо да подадете заявление  в съответната Служба по геодезия, картография и кадастър, като приложите актуален документ за собственост и заплатите съответната такса.

Друг вариант е да се свържете с правоспособно лице по кадастъра, което съгласно чл. 56 от ЗКИР може да подпише и да Ви предостави схемата.

Необходимо е да знаете, че е възможно да съществуват непълноти и грешки в одобрената кадастрална карта, които трябва да бъдат отстранени, за да получите Вашата схема.