Консултантски услуги

  • Изготвяне на пазарни проучвания и анализи
  • Определяне на наемни нива на търговски, бизнес, частни имоти и съоръжения
  • Финансов анализ и консултации в частния сектор
  • Финансов анализ и консултации за бизнес клиенти
  • Изнесено управление на инвестиционния портфейл
  • Финансов мениджмънт.