+359888641125

julian_paliov@abv.bg

Понеделник – Петък 9:00- 18:00

КОГИС ЕООД

ЗА НАС


КОИ СМЕ НИЕ
Управител Юлиян Пальов, дипломиран инженер геодезист и съдебнотехнически експерт по списъка на СГС и СОС, Вещо лице. Управител на фирма КОГИС ЕООД.

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ
Геодезически дейности и услуги, създаване и промяна на кадастър, проектиране, изработване на подробни устройствени планове и промяна на подробни устройствени планове, изработване на количествени и стойностни сметки, оценка на недвижими имоти и земеделски земи, изработване на екзекутивна документация за сгради, изработване на инвестиционни проекти за изграждане на сгради и съоръжения, консултантски услуги, външнотърговска и вътрешнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, консултантска, оценителска дейност, строителство, инвестиционен контрол, рекламна и издателска дейност, ресторантьорство, покупка и продажба на недвижими имоти с цел отдаването им под наем, туристически услуги и хотелиерство и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закона.