За мен

Аз съм инж. Юлиян Пальов, дипломиран инженер геодезист и съдебнотехнически експерт по списъка на СГС и СОС, Вещо лице.
Управител на фирма КОГИС ЕООД.

Образование: дипломиран строителен инженер, икономист, право и предприемачество.
Специалност: геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти.