Защо ми трябва скица?

Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) издава скици и схеми, които са необходим документ при различни дейности (покупко-продажба, дарение, прехвърляне на имот и др.) На тези скици или схеми е упоменато местоположението на обекта и са вписани данни за неговата собственост.

Каква е разликата между скица и схема?

  • Скица се издава за имот или за сграда;
  • Схема се издава за жилищен апартамент, гараж, търговски обект или друг вид самостоятелен обект на собственост в сграда.